THÁNG 1, NĂM 2012

Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI ban phép lành cho các trẻ em mặc trang phục các nhà đao sĩ thông thái trong thánh lễ tại Quảng Trường Thánh Phêrô, Chúa Nhật ngày 1 tháng 1 năm 2012. Trong bài giảng, Ngài đã đánh giá cao những người trẻ như là chìa khóa để đảm bảo một hy vọng của tương lai, cho dù có những điều mà Ngài gọi là "bóng tối đang ở cuối chân trời của thế giới ngày nay."