Chỉ huy trưởng Hiến binh Vatican kêu gọi bảo vệ các tác phẩm nghệ thuật tôn giáo

Radiovaticana ROMA. Chỉ huy trưởng đoàn Hiến binh Vatican, ông Domenico Gianni, kêu gọi tăng cường việc bảo vệ các tác phẩm nghệ thuật tôn giáo ở các nơi trên thế giới.

Trong bài tham luận hôm 7-11-2012 tại Đại hội thứ 81 của tổ chức Interpol, cảnh sát quốc tế, nhóm tại Roma, ông Gianni cho biết các thánh đường, đặc biệt tại Italia và Âu châu, đầy những tác phẩm nghệ thuật mà kẻ trộm có thể ăn cắp dễ dàng, nhất là khi một thánh đường không ai coi sóc, hoặc khi LM và dân chúng địa phương không biết rõ giá trị các tác phẩm ấy. Nhiều tác phẩm nghệ thuật tôn giáo khó bảo vệ vì thường ở trong các thánh đường hẻo lánh, không có các biện pháp bảo vệ.

Theo ông Gianni, tuy Vatican không có những vấn đề như thế, nhưng cũng là một đối tượng của những kẻ trộm nghệ thuật, vì giá trị rất cao của các tác phẩm ấy về mặt tài chánh. Cả văn khố mật, thư viện và các văn phòng của Vatican cũng có những vật dụng vô giá mà kẻ trộm bị cám dỗ muốn ăn cắp. Tòa Thánh đang cố gắng theo kịp các kỹ thuật tân tiến chống ăn trộm, như đặt các chip điện tử trong các sách và thủ bản ở thư viện, nhưng nếu những người làm việc ở bảo tàng viện, thư viện, vương cung thánh đường, văn khố và các văn phòng Tòa Thánh không ý thức tầm quan trọng của các tác phẩm ở chung quanh mình, thì kẻ trộm vẫn có thể tìm được phương thức để lấy trộm.

Về các tác phẩm nghệ thuật rải rác ở các giáo xứ và giáo phận trên thế giới, ông Gianni nói rằng điều tối cần thiết là giáo quyền Công Giáo địa phương tuân hành chỉ thị năm 1999 của Tòa Thánh, yêu cầu giáo quyền các nơi thiết lập danh sách đầy đủ các tác phẩm nghệ thuật, trong đó có mô tả chi tiết và hình chụp thật rõ mỗi tác phẩm ấy.

Tổ chức Interpol có lưu giữ hình ảnh tất cả các tác phẩm bị mất cắp, và điều này khiến cho việc buôn bán các tác phẩm nghệ thuật trở nên khó khăn hơn nhiều, vì qua đó, những người mua có thể biết đó là tác phẩm bị lấy trộm.

Ông Gianni nói rằng: “Việc lập danh sách như thế không những mang lại hy vọng lấy lại được các tác phẩm trong trường hợp chúng bị ăn trộm, nhưng còn giúp các chức sắc Giáo Hội địa phương biết rõ những gì mình sở hữu” (CNS 8-11-2012)

G. Trần Đức Anh OP

 


Về Trang Mục Lục