Vatican 1-12-2012: ĐTC Biển Đức 16 kêu gọi các sinh viên đại học làm chứng cho các bạn đồng môn về sự gần gũi của Thiên Chúa với con người.
Đó là nội dung bài giảng của ĐTC trong buổi hát kinh chiều I Chúa nhật thứ I mùa Vọng lúc 5 giờ
rưỡi chiều thứ bẩy 1-12-2012 tại Đền thờ Thánh Phêrô với 9 ngàn sinh viên các
đại học đạo và đời ở Roma, cùng với nhiều tín hữu nhân dịp khai mạc niên học mới. . . . .

THÁNG 12, NĂM 2012