Kinh Truyền Tin với Đức Thánh Cha: chúa nhật 1-7-2012
tại quảng trường Thánh Phêrô, Rôma

THÁNG 7, NĂM 2012