Sau ba tuần nghỉ hè, sáng thứ tư 1-8-2012 Đức Thánh Cha
đã bắt đầu mở lại các buổi tiếp kiến chung tín hữu và du khách
hành hương. Buổi tiếp kiến đã diễn ra tại quảng trường trước nhà nghỉ mát Castel Gandolfo

THÁNG 8, NĂM 2012