“Không ai sở hữu chân lý, nhưng chính con người thuộc về chân lý”,
Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI đã nhấn mạnh điều này trong thánh lễ kết thúc
buổi hội thảo truyền thống của các cựu sinh viên của Đức Giáo hoàng,
“Câu lạc bộ môn sinh của Ratzinger”, sáng Chúa Nhật 2-9-2012, tại Castel Gandolfo.

THÁNG 9, NĂM 2012