ĐTC mời gọi những người thánh hiến hãy nuôi dưỡng và canh tân đức tin để có thể chiếu sáng ơn gọi của mình.
Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây trong bài giảng thánh lễ
lúc 5 giờ rưỡi chiều ngày 2-2-2013, lễ Đức Mẹ dâng Chúa Giêsu vào đền thánh,
cũng là Ngày đời sống thánh hiến, trước sự hiện diện của hàng ngàn tu sĩ nam nữ
trong Đền thờ thánh Phêrô... (đọc tiếp)

THÁNG 2, NĂM 2013