“Rồi đây, một vị trong anh em, Hồng y đoàn,
sẽ được bầu lên làm giáo hoàng. Vì vậy, hôm nay, tại
đây, tôi hứa tôn kính và hoàn toàn vâng phục ngài”.


Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI đã phát biểu như trên vào sáng 28-02,
với 144 hồng y đến chào từ biệt ngài, quy tụ tại Hội trường Clementine,
Vatican, vài giờ trước khi triều đại giáo hoàng của ngài kết thúc
lúc 8g tối cùng ngày (theo giờ Roma). . . (đọc tiếp)

THÁNG 3, NĂM 2013