"Tôi muốn nói thêm một lời liên quan tới tình trạng công việc khiến tôi lo âu: tôi
muốn nói tới điều mà chúng ta có thể định nghĩa là “lao công nô lệ”, công việc
biến con người thành nô lệ. Trên toàn thế giới có biết bao nhiêu người là nạn
nhân của loại nộ lệ này, trong đó con người phục vụ công việc, trong khi chính
công việc phải phục vụ . . . "
(Đức Thánh Cha Phanxicô ). . .(đọc tiếp)

THÁNG 5, NĂM 2013