THÁNG 9, NĂM 2013

"... Vào ngày 7 tháng 9, ở đây, tại quảng trường Thánh Phêrô, từ 17 đến 24 giờ, chúng ta sẽ qui tụ để cầu nguyện và
trong tinh thần thống hối, khẩn nài món quà hòa bình tuyệt vời của Chúa trên quốc gia Syria thân yêu và trên mỗi tình
trạng xung đột và bạo lực khắp thế giới. Nhân loại cần thấy những hành động hòa bình và nghe những lời hy vọng và hòa bình!
Tôi xin tất cả giáo hội địa phương, ngoài việc ăn chay, hãy họp nhau để cầu nguyện theo ý chỉ nầy..."
(Lời kêu gọi của ĐT Cha Phanxicô cầu nguyện cho hòa bình Syria hôm Chúa Nhật 1-9-2013)