THÁNG 2, NĂM 2014

"Những người sống đời dâng hiến là dấu chỉ của Chúa trong những
môi trường khác nhau của cuộc sống, là men để làm dậy lên trong xã hội
sự công chính và tình anh em hơn, là lời tiên báo của việc chia sẻ với người nhỏ bé và nghèo khó"
(Bài huấn từ của ĐGH Phanxicô Chúa Nhật 2-2-2014, cũng là ngày lễ Đức Mẹ dâng Đức Giêsu trong Đền Thánh)