THÁNG 4, NĂM 2014

Trong buổi tiếp kiến chung 60 ngàn tín hữu hành hương sáng thứ tư, 2-4-2014,
tại Quảng trường Thánh Phêô, ĐTC Phanxicô đã diễn giải về bí tích Hôn Phối
và kêu gọi tái lập việc đọc kinh trong gia đình.Ngài nói:" Một vài lần tôi đã nói ở đây,
có 3 lời giúp cho đời sống vợ chồng. Tôi không biết anh chị em có nhớ 3 lời ấy không:
ba lời phải luôn nói trong gia đình: xin vui lòng, cám ơn, và xin lỗi..." (trích đoạn)