THÁNG 5, NĂM 2014

Gioan XXIII và Gioan Phaolô II đã có can đảm để chiêm ngắm các thương tích của Đức Giê-su,
đụng chạm đến các dấu đanh và cạnh sườn Người. Các ngài đã không hổ thẹn vì thân thể
Đức Giê-su, không bị vấp ngã vì Người, vì thập giá của Người. Các ngài không hổ thẹn
vì thân thể anh em mình, vì nơi mỗi người đau khổ và bệnh tật, họ nhìn thấy Đức Giê-su.
Các ngài là những người can đảm, tràn đầy hoạt động của Chúa Thánh Thần,
và họ đã làm chứng tá cho Giáo hội và thế giới về lòng nhân hậu của Thiên Chúa
và lòng thương xót của Người"
(trích Bài giảng của ĐGH Phanxicô trong Thánh Lễ Phong Hiển Thánh hai ĐGH GioanXXIII và Gioan-Phaolô II)