THÁNG 6, NĂM 2014

Đức Giêsu đã nói với các môn đệ được sai đi rằng:
“Thầy sẽ ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế” (v.20).
Không có Đức Giêsu, tự sức chúng ta, chúng ta không thể làm gì được!
Trong hoạt động tông đồ, sức mạnh của chúng ta, nguồn lực của chúng ta,
cơ cấu của chúng ta không đủ, dù là rất cần thiết.
Không có sự hiện diện của Thiên Chúa và sức mạnh của Thánh Thần Ngài,
công việc của chúng ta, dù được tổ chức tốt, cũng sẽ không thể sinh hiệu quả.
Vì thế, chúng ta hãy ra đi để nói cho mọi người biết Đức Giêsu là ai.
(trích Bài giảng của ĐGH Phanxicô trong Thánh Lễ Phong Hiển Thánh hai ĐGH GioanXXIII và Gioan-Phaolô II)