THÁNG 8, NĂM 2014

"... ít chiếc bánh và cá, được chia sẻ và được Thiên Chúa chúc phúc, đã đủ cho
tất cả mọi người. Chúng ta hãy chú ý: đây không phải là một ma thuật, mà là một “dấu
chỉ”! Một dấu chỉ mời gọi có niềm tin nơi Thiên Chúa, là Cha quan phòng, là
Đấng không để cho chúng ta thiếu “lương thực hằng ngày”, nếu chúng ta biết chia
sẻ nó như anh chị em!..." (ĐGH Phanxicô, buổi đọc kinh Truyền Tin trưa Chúa Nhật 3-8-2014)