Đức Thánh Cha Phanxicô cảm ơn Đức Bênêđictô về sự hiện diện của ngài và nói:
“Rất nhiều lần con đã nói rằng con rất vui sướng vì có cha đang ở đây,
rất gần gũi chúng con. Có cha sống ở Vatican như là có người ông đầy khôn ngoan vậy,
xin cảm ơn cha”.
(Lễ Người Cao Niên - Chúa Nhật 28-9-2014)

THÁNG 10, NĂM 2014