"Với tư cách là những nhà lãnh đạo tôn giáo, chúng ta có
bổn phận phải công khai tố cáo tất cả những sự xúc phạm tới nhân phẩm, và xúc
phạm tới nhân quyền ấy. Sự sống con người, một quà tặng của Thiên Chúa sáng
tạo, sở hữu một đặc tính tôn giáo. Vì thế, bạo lực mà nó kiếm tìm một sự biện
minh từ tôn giáo, rất xứng đáng để bị kết án một cách mạnh mẽ, vì Đấng Toàn
Năng là Thiên Chúa của sự sống và của hòa bình...."
(Trích Bài Diễn Văn của ĐTC Phan-xi-cô trước cơ quan phụ trách tôn giáo Diyanet, Ankara, Thổ-nhĩ-kì)

THÁNG 12, NĂM 2014