Ba trẻ em đi ngang qua ĐGH sau khi dâng của lễ trong thánh lễ Đầu Năm tại đền thờ thánh Phêrô hôm Thứ Năm 1-1-2015

THÁNG 1, NĂM 2015