"Vì thế ai theo Chúa Giêsu thì cũng tiến bước trên con đường vâng phục,
như bắt chước “sự hạ cố” của Chúa, hạ mình và đón nhận ý Chúa Cha làm ý
mình, đến độ tự hủy và hạ nhục chính mình (Xc Pl 2,7-8)".
(Trích bài giảng của ĐGH Phanxicô trong Thánh Lễ nhân ngày Đời Sống Thánh Hiến, 2/2/2015)

THÁNG 2, NĂM 2015