Đức Thánh Cha Phanxicô dẫn đầu đoàn rước trong ngày Lễ Lá tại Quảng Trường Thánh Phêrô ngày 29-3-2015 (Hinh CNA)
" ... Chúng ta hãy nghĩ đến các anh chị em đang bị bách hại chỉ vì họ là những Kitô hữu”, Đức Thánh Cha nói, “những vị tử đạo của thời đại chúng ta”. Ngài nói tiếp, “
Họ khước từ việc phủ nhận Chúa Giêsu, và họ cam chịu sỉ nhục và sự bị xúc phạm tới nhân phẩm. Họ đi theo con đường mà Chúa Giêsu đã đi ..."
(Tâm tình của Đức Thánh Cha Phanxico trong ngày Chúa Nhật Lễ Lá)

THÁNG 4, NĂM 2015