ĐTC đọc diễn văn trong buổi khai mạc Triển Lãm Milan 2015 (Milan Expo), Ý. Ngày 1-5-2015 (Hinh AFP)

ĐTC : “Nuôi sống hành tinh, năng lực cho sự sống”
thật là quan trọng và nòng cốt, miễn là nó không phải chỉ là một đề tài, nhưng
luôn được đi kèm bởi ý thức về các gương mặt: gương mặt của hàng triệu người
ngày nay đang đói, ngày nay không thể ăn uống xứng đáng như con người. ..." ... đọc thêm.

THÁNG 5, NĂM 2015