"Chúng ta được kêu gọi không phải để sống trên người khác hay sống đối nghịch với người khác, nhưng để sống với nhau và trong nhau!“
(Bài Huấn Dụ của ĐTC Phan-xi-cô trong buổi Đọc Kinh Truyền Tin chung trưa Chúa Nhật 31.05.2015)

THÁNG 6, NĂM 2015