"Thực vậy, Chúa sẽ đến để phán xét, và khi chúng ta bước vào trong nguyện đường Sixtina, chúng ta sẽ nhìn thấy cảnh tuyệt
vời về cuộc phán xét cuối cùng. Nhưng chúng ta nên nhớ rằng, Ngài sẽ đến để kiếm
tìm tôi, vì tôi sẽ nhìn thấy Ngài bằng cặp mắt này, sẽ ôm chầm lấy Ngài, và sẽ
luôn ở với Ngài. Đó là niềm hy vọng của Thánh Phê-rô Tông Đồ - người đã nói với
chúng ta: hãy chứng tỏ niềm hy vọng với người khác bằng chính cuộc sống của
chúng ta. Đó là niềm an ủi đích thực, là sự an toàn thực sự!"

(Bài giảng của ĐTC Phan-xi-cô ngày 01.09.2015 )

THÁNG 9, NĂM 2015