THÁNG 2, NĂM 2016

Đại Hội Thánh Thể Thế Giối
Bebu, Phi luật tân
từ ngày 24 - 31 tháng Giêng, 2016
"Đức Kitô ở giữa anh em, là niềm Hy vọng vinh quang của chúng ta "

Ý cầu nguyện của Đức Giáo Hoàng