Đức Tổng Giám Mục Gänswein: „Các thùng đựng tiền thì đầy, nhưng Giáo hội thì rỗng

 

Theo sự đánh giá của Đức Tổng Giám Mục Gänswein – người đang làm việc tại Giáo Triều – thì, Giáo hội Công giáo tại Đức đang thiếu các chứng tá Đức Tin. Trong khi các „thùng đựng tiền thì đầy ắp, nhưng tiếc rằng Giáo hội thì vẫn luôn trống rỗng“ – Đức Tổng Giám Mục Gänswein đã nói như thế trong một cuộc phỏng vấn dành cho kênh truyền hình Deutschen Welle. Giáo hội phải „can đảm công bố Đức Tin“, và đừng ngồi trên „ánh sáng Đức Tin“. Đức Tin, hoặc là đang thiếu „sự bén rễ sâu vào một nơi nào đó“, hoặc là thiếu „sự nuôi dưỡng có tính căn bản và quan trọng“ – Vị Tổng Giám Mục 59 tuổi, người đang là quản gia phủ Giáo Hoàng của Đức Đương Kim Giáo Hoàng Phan-xi-cô và cũng là thư ký của vị Nguyên Giáo Hoàng Bê-nê-đíc-tô XVI, đã cho biết như thế. Trong mối liên hệ này, Ngài đã phê bình môn giáo dục tôn giáo trong các trường học: Sau khi kết thúc việc theo học, những người trẻ „hoàn toàn không biết gì“ về tôn giáo của họ.

Ngoài ra, nói về những việc canh tân trong nội bộ Giáo hội dưới triều Đức Thánh Cha Phan-xi-cô, Đức Tổng Giám Mục Gänswein đã chống lại khái niệm „cải cách“ hay „cải tổ“. Hai thuật ngữ này „bị làm ảnh hưởng xấu bởi một cái gì đó trong lịch sử“ và „quá xa, quá mập mờ và cũng cần phải được giải thích.“

Liên quan đến một sự đổi hướng nhanh, Đức Tổng Giám Mục Gänswein nói: Giáo hội Công giáo là „một con thuyền lớn“, nó được lái với sự cân nhắc, với sự khôn ngoan và với độ mớn nước, và „không phải là chiếc xuồng chèo tay“.

Theo một số lời tuyên bố, Đức Tổng Giám Mục Gänswein đánh giá rất cao sự rõ ràng của Đức Thánh Cha Phan-xi-cô cũng như tính nhân đạo của Ngài, và sự nhân đạo này đã đụng chạm đến mỗi người. Còn riêng tại Tòa Thánh Vatican, Ngài không nhận thấy có những người chèo ngược, nhưng có thể là „một số người có những khó khăn với sự mau lẹ hay kể cả với sự mãnh liệt mà với nó Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đang thực hiện trước một số công việc.“

Liên hệ đến vấn nạn về sự tiếp cận của những người ly dị tái kết hôn với các Bí Tích của Giáo hội, Đức Tổng Giám Mục Gänswein đã bày tỏ niềm xác tín rằng, Đức Thánh Cha Phan-xi-cô „vẫn đang tiếp tục đi cùng tuyến với các vị tiền nhiệm của Ngài, và điều đó cũng có nghĩa là đang trên cùng một tuyến với Huấn Quyền của Giáo hội.“

 

(theo kna/dw 20.03.2016 mg)

 

Joseph Trần

 

 


Tin Tức Giáo Hội - Tháng 3, 2016