THÁNG 9, NĂM 2016

Mẹ Thánh Têrêxa Calcutta

Ý cầu nguyện của Đức Giáo Hoàng