THÁNG 10, NĂM 2016

Đức Thánh Cha Phanxicô Tông Du Hai Quốc Gia Georgia và Azerbaijan, từ ngày 30/9 đến 2/20/2016

Ý cầu nguyện của Đức Giáo Hoàng