ĐGH Phanxicô chủ sự giớ kinh chiều vọng Lễ Mẹ Thiên Chúa (Radio Vatican) 31/12/2016

THÁNG 1, NĂM 2017


Ý cầu nguyện của Đức Giáo Hoàng