ĐGH Phanxicô cầu nguyện trong tuần Tĩnh Tâm Mùa Chay 2015, ở Ariccia (CNS)

THÁNG 3, NĂM 2017


Ý cầu nguyện của Đức Giáo Hoàng