Đức Thánh Cha Đương Kim Sẽ Tôn Phong Hiển Thánh Cho Đức Giáo Hoàng Phao-lô VI và Đức Cha Oscar Romero

Như Tòa Thánh Vatican công bố vào hôm thứ Năm vừa qua, thì vào ngày 19 tháng 05 tới đây, Đức Thánh Cha Phan-xi-cô sẽ triệu tập một Công Nghị Hồng Y thường kỳ tại Vatican. Công Nghị này sẽ diễn ra vào lúc 10g00 cùng ngày. Trong Công Nghị vừa nêu, Đức Thánh Cha sẽ công bố ngày Tông Phong Hiển Thánh cho một số vị Chân Phước. Theo đó, ngoài Đức Giáo Hoàng Phao-lô VI và Đức Giám Mục Oscar Arnulfo Romero ra, những vị Chân Phước sau đây cũng sẽ cùng được tôn phong Hiển Thánh với các Ngài: Chân Phước Maria Caterina Kasper, Chân Phước Francesco Spinelli và Chân Phước Nazaria Ignazia.

Vào hồi tháng 03 vừa qua, Đức Thánh Cha đã công nhận một phép lạ đã xảy ra nhờ lời cầu bầu của Chân Phúc Romero.

Triều đại của Đức Phao-lô VI được gắn kết đặc biệt với Công Đồng Vatican II (1962-1965). Tại Công Đồng này, Giáo hội Công giáo đã xác định mối tương quan của mình đối với thế giới hiện đại. Đức Phao-lô VI sinh tại Brescica, Italia, vào ngày 26 tháng 09 năm 1897 với tên khai sinh là Giovanni Battista Montini. Ngài nổi tiếng với Thông Điệp Humanae vitae (1968) về Luân Lý Tính Dục. Ngoài ra, Ngài cũng còn có một Thông Điệp khác rất thời danh và mang tính định hướng, đó là Thông Điệp Populorum progressio (1967) về sự phát triển toàn cầu cũng như về những vấn đề có tính luân lý kinh tế.

Đức Phao-lô VI đã được Đức Thánh Cha đương kim tôn phong lên bậc Chân Phúc vào ngày 19 tháng 10 năm 2014 vừa qua nhân dịp bế mạc Thượng Hội Đồng Giám Mục thế giới về gia đình.

(theo vatican news/kann - 03 Mai 2018, 11:58)

 

Đa-minh Thiệu


Tin Tức Giáo Hội - Tháng 5, 2018