Công Giáo Đức tiếp Tục Chương Trình “Con đường công nghị”

Đức Hồng y Reinhard Marx, Tổng giám mục Munich, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức | Credit: Bohumil Petrik/CNA

RVA 27/09/2019 G. Trần Đức Anh, O.P.

Giáo Hội Công Giáo tại Đức tiếp tục dự án tiến hành “Con đường công nghị” như đã dự định để cải tổ nội bộ Giáo Hội, nhưng không có ý tạo “một con đường riêng cho Giáo Hội Đức” trong những vấn đề có liên hệ tới Giáo Hội hoàn vũ.

Đức Hồng y Reinhard Marx, Tổng giám mục Munich, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức, tuyên bố như trên vào cuối đại hội mùa thu hôm 26/09/2019 vừa qua tại thành phố Fulda.

Trước đó, Hội đồng Giám mục Đức đã thông qua qui chế của “Con đường Công nghị”, nhưng chưa công bố vì qui chế này còn cần được Ủy ban Trung Ương giáo dân Công Giáo Đức cứu xét và đồng thuần.

Đức Hồng y Marx nói: “Không có sự ngăn chặn từ Roma đối với con đường công nghị này, và vì thế chúng tôi tiếp tục tiến hành. Chúng tôi sẽ liên tục thông báo cho Tòa Thánh và con số 4 diễn đàn về các đề tài sẽ không được nới rộng”. 4 diễn đàn này liên quan đến quyền bính trong Giáo Hội, lối sống của linh mục, cụ thể là việc độc thân, vai trò của phụ nữ trong Giáo Hội, và sau cùng là luân lý tính dục.

Đức Hồng y Marx cho biết sẵn sàng chuyển giao những đóng góp thảo luận của Con đường Công nghị ở Đức cho Giáo Hội hoàn vũ.

Trong khóa họp, Đức Hồng y Rainer Woelki, Tổng giám mục giáo phận Koeln, và Đức Cha Rudolf Voderholzer, cho biết là đã bỏ phiếu bác bỏ qui chế của dự án cải tổ. Đức Cha nói: “Chúng ta cùng nhau tìm cách canh tân Giáo Hội, nhưng điều phải là một cuộc canh tân trong đức tin, canh tân quan hệ của chúng ta với Chúa Kitô”. Theo Đức Cha, những đề tài được đề ra trong Con đường Công nghị ở Đức là bỏ qua thực tại cuộc khủng hoảng đức tin tại Đức. (KNA 26-9-2019)

 


Tin Tức Giáo Hội - Tháng 9, 2019