Đức Thánh Cha Tiếp Kiến Bộ Giáo Lý Đức tin

Đức Thánh cha tiếp kiến Bộ Giáo lý Đức tin | Vatican Media

Vietnamese.rvasia.org -  31/01/2020 - G. Trần Đức Anh, O.P.

Sáng hôm 30/01/2020 vừa qua, Đức Thánh cha Phanxicô đã tiếp kiến Bộ Giáo lý Đức tin và ngài kêu gọi tôn trọng các nguyên tắc không thể bãi bỏ trong việc liên đới và giúp đỡ các bệnh nhân, đồng thời ngài khích lệ một số công trình của Bộ.

Hiện diện tại buổi tiếp kiến, có khoảng 30 Hồng y và Giám mục thành viên của Bộ Giáo lý Đức tin, cùng với một số vị cố vấn, tham dự khóa họp toàn thể của Bộ dưới quyền chủ tọa của Đức Hồng y Tổng Trưởng Luis Ladaria, bàn về việc chăm sóc những bệnh nhân ở giai đoạn nguy kịch và cuối đời.

Tố giác xu hướng xét cuộc sống theo tiêu chuẩn hiệu năng

Đức Thánh cha đặc biệt tố giác xu hướng chỉ thẩm định giá trị sự sống con người về phương diện hiệu năng và hữu dụng, đến độ coi là “đồ bỏ”, hoặc như một “cuộc sống không xứng đáng” những người không đủ các tiêu chuẩn đó.

Trước tình trạng này, Đức Thánh cha nhấn mạnh đến nghĩa vụ của Giáo hội phải quan tâm, săn sóc những người đau khổ, các bệnh nhân. Đức Thánh cha nói: “Tấm gương của người Samaritano nhân lành dạy rằng cần phải thay đổi, cần có cái nhìn của con tim, vì nhiều khi người ta nhìn mà không thấy, vì thiếu lòng cảm thương. Nếu không có lòng cảm thương, thì người nhìn sẽ không cảm thấy có liên quan tới những gì họ quan sát và bỏ đi. Trái lại người có tâm hồn cảm thương, thì bị đánh động và can dự, dừng lại và chăm sóc người bị thương”.

Kiến tạo tương quan và mở ra hy vọng

Đức Thánh cha cổ võ việc kiến tạo những tương quan nhân bản, hỗ trợ việc săn sóc y khoa, mở ra hy vọng, nhất là trong những tình cảnh nguy kịch, trong đó sự suy nhược thể lý có kèm theo sự nản chí về tâm lý và lo âu về tinh thần”. Về phương diện này, Đức Thánh cha đặc biệt nhắc đến gương của thánh nữ Teresa thành Calcutta, đã sống tinh thần gần gũi và chia sẻ, bảo tồn cho đến cùng, nhìn nhận và tôn trọng phẩm giá con người, làm cho cái chết có tình người. Mẹ nói: “Ai ở trong cuộc sống đã thắp lên, dù là một ngọn nến nhỏ trong giờ đen tối của một người nào đó, thì họ không sống uổng công”.

Đề cao các trung tâm giúp sống giai đoạn cuối đời

Đức Thánh cha đề cao và khuyến khích hoạt động của các nhà săn sóc bệnh nhân ở giai đoạn cuối đời, giúp họ chống đau đớn, nâng đỡ về y khoa, tâm lý và tinh thần, để họ có thể sống giai đoạn chót trong phẩm giá, được an ủi vì sự gần gũi của những người thân yêu. Đức Thánh cha nói: “Tôi cầu mong rằng những trung tâm ấy tiếp tục là nơi, trong đó người ta thực hành các biện pháp “trị liệu bằng phẩm giá”, nuôi dưỡng lòng yêu mến và tôn trọng sự sống”.

Khích lệ các hoạt động của Bộ Giáo lý Đức tin

Trong bài huấn dụ tại buổi tiếp kiến, Đức Thánh cha cũng khích lệ công việc của Bộ Giáo lý Đức tin, như duyệt lại các qui luật về những tội dành cho Bộ này xét xử, được đề cập đến trong Tự Sắc của Đức Thánh cha Gioan Phaolô II về việc bảo vệ đặc tính thánh thiêng của các bí tích. Tiếp đến là việc công bố văn kiện do Ủy ban Tòa Thánh về Kinh Thánh liên quan đến những đề tài cơ bản về nhân loại học Kinh Thánh. (Vat. SS 30-1-2020)

 


Tin Tức Giáo Hội - Tháng 2, 2020