Vatican Tuyên Bố Một Năm Kỷ Niệm “Laudato Si”

Junno Arocho Esteves  5.18.2020 10:40 SA

 

VATICAN (CNS) - Vatican tuyên bố sẽ kỷ niệm 5 năm thông điệp của Đức Giáo hoàng Phan-xi-cô về môi trường với một loạt các sáng kiến ​​kéo dài cả năm dành riêng cho việc bảo vệ và chăm sóc Trái đất.

Trong một tuyên bố được văn phòng báo chí Vatican phát đi ngày 16 tháng 5, Bộ Cổ võ Phát triển Con người Toàn diện đã công bố "Năm kỷ niệm đặc biệt Laudato Si" từ ngày 24 tháng 5 năm 2020, đến ngày 24 tháng 5 năm 2021, trong đó sẽ nhấn mạnh “chuyển đổi sinh thái trong hành động.”

Bộ nói, khi thế giới đang phải tiếp tục đối phó với đại dịch coronavirus, nội dung thông điệp “đúng là có tính tiên tri cho ngày nay giống như cho năm 2015.”

“Thực vậy, COVID-19 đã làm sáng tỏ rằng tất cả chúng ta có mối liên hệ và phụ thuộc lẫn nhau sâu sắc như thế nào. Khi chúng ta bắt đầu hình dung một thế giới hậu COVID, chúng ta cần đến trước nhất một cách tiếp cận toàn bộ vấn đề vì mọi thứ đều liên quan chặt chẽ với nhau và các vấn đề ngày nay đòi hỏi một tầm nhìn có khả năng xem xét mọi khía cạnh của cuộc khủng hoảng toàn cầu,” bản tuyên bố nói.

Trong số các sự kiện được tổ chức trong suốt cả năm là các giờ cầu nguyện và các cuộc hội thảo web trực tuyến dành riêng cho việc chăm sóc môi trường, giáo dục và kinh tế. Bộ cũng mô tả chi tiết "hành trình bảy năm hướng tới sinh thái toàn vẹn" cho các gia đình, giáo phận, trường học, trường đại học, bệnh viện, doanh nghiệp, trang trại và các dòng tu.

Bộ Cổ võ Phát triển Con người Toàn diện nói rằng giữa đại dịch hiện nay, “Laudato Si” có thể “thực sự cung cấp kim chỉ nam đạo đức và tâm linh cho cuộc hành trình sáng tạo một thế giới thân thiện, hòa bình và bền vững hơn”.

Tuyên bố của Bộ nói, “Thực vậy, chúng ta có một cơ hội duy nhất để biến những tiếng rên rỉ và công lao khó nhọc hiện tại thành những cơn đau sinh ra một cách sống mới cùng nhau, gắn kết với nhau trong tình yêu, lòng trắc ẩn, tình đoàn kết và mối quan hệ hài hòa hơn với thế giới tự nhiên, ngôi nhà chung của chúng ta”.

Tuyên bố của Bộ nói, "Như Đức Giáo hoàng Phanxicô nhắc nhở chúng ta, tất cả chúng ta có thể hợp tác như những công cụ của Thiên Chúa để chăm sóc công trình sáng tạo, mỗi người tùy theo văn hóa, kinh nghiệm, sự liên quan và tài năng của chính mình."

Gợi nhớ lại kỷ niệm lần thứ năm của thông điệp sau khi đọc kinh "Lạy Nữ Vương Thiên Đàng" ngày 17 tháng 5, Đức Giáo hoàng Phanxicô bày tỏ hy vọng rằng thông điệp "Laudato Si '" sẽ khuyến khích mọi người tự nhận và chia sẻ trách nhiệm trong việc chăm sóc Trái đất.

Đức Giáo hoàng nói, “Trong những thời điểm xảy ra đại dịch này, chúng ta nhận thức rõ hơn tầm quan trọng của việc chăm sóc ngôi nhà chung của chúng ta, tôi hy vọng rằng tất cả suy tư và cam kết chung của chúng ta sẽ giúp tạo ra và củng cố các lối sống mang tính xây dựng cho việc chăm sóc công trình sáng tạo”.

 

https://www.catholicnews.com

Phê-rô Phạm Văn Trung, dịch.


Tin Tức Giáo Hội - Tháng 5, 2020