Mở Lại Đền Thờ Thánh Mộ Jerusalem

Image by Евгений а from Pixabay

Vietnamese.rvasia.org - 22/05/2020 - G. Trần Đức Anh, O.P.

Đền thờ Thánh Mộ Jerusalem sẽ được mở cửa lại từ Chúa nhật 24/5/2020 sắp tới, và theo sự thỏa thuận với bộ y tế Israel, số tín hữu được dự lễ trong đền thờ tối đa là 50 người. Các tín hữu và khách hành hương khi vào đền thờ phải mang khẩu trang.

Tin trên đây được ông Adeeb Jawad Jouneh Alhusseini, người giữ chìa khóa đền thờ, cho biết hôm 21/5 vừa qua, trên trang Facebook của ông, nhưng chưa có thông cáo chính thức của ba Giáo hội đồng cai quản đền thờ là Công giáo, Chính thống Hy Lạp và Chính thống Armeni.

Đền thờ Thánh Mộ Jerusalem bị đóng cửa từ ngày 25/3 theo yêu cầu của chính quyền Israel để chống sự lan lây của coronavirus. Các lễ nghi Tuần thánh cũng như thánh lễ hằng ngày vẫn được cử hành trong đền thờ nhưng không có giáo dân tham dự và các cửa đền thờ phải đóng lại. (KNA 21-5-2020)

 


Tin Tức Giáo Hội - Tháng 5, 2020