Quan Tâm Của Các Nước Khác Đối Với Huấn Thị Của Bộ Giáo Sĩ

Photo by Markus Spiske on Unsplash

Vietnamese.rvasia.org - 26/07/2020 - G. Trần Đức Anh, O.P.

Lập trường của các cộng đoàn Giáo hội Công giáo tại nhiều nước khác đối với huấn thị của Bộ giáo sĩ, phản ánh những ưu tiên không giống với Công giáo tại các nước nói tiếng Đức.

Tại Mỹ, tạp chí America của các cha dòng Tên, thuộc khuynh hướng cấp tiến, nhấn mạnh đến năm điểm được coi là quan trọng trong huấn thị, trong đó đặc biệt có sự kiện cộng đoàn giáo xứ không nhất thiết phải đóng khung vào một khu vực địa lý như trước đây: Cộng đoàn được kêu gọi đi ra ngoài khuôn khổ xứ đạo và dấn thân truyền giáo nhiều hơn, cả trong những môi trường kỹ thuật số. Giáo xứ được kêu gọi quan tâm nhiều hơn tới mọi người, nhất là người nghèo. Báo America cũng nhấn mạnh lời kêu gọi của huấn thị đừng đặt giá biểu cho việc cử hành thánh lễ và các bí tích, những đề nghị giáo dân dâng cúng theo kiểu ẩn danh.

Nhiều báo chí tại Italia cũng nhấn mạnh vấn đề dâng cúng tiền bạc và chú trọng đến lời kêu gọi của huấn thị: cần làm sao để tránh cảm tưởng thương mại, theo giá biểu, khi cử hành các bí tích. Ngoài ra, các linh mục cần nêu gương về đời sống đơn sơ, từ bỏ những gì là xa xỉ, để gần gũi hơn với người nghèo và những người túng thiếu trong cộng đoàn.

Tại Ba Lan, tạp chí trực tuyến Wzasiegu nhấn mạnh đến đoạn trong huấn thị của Bộ giáo sĩ bênh vực các hình thức truyền thống của giáo xứ. Báo trưng dẫn một câu của Đức Thánh cha Phanxicô nói với Hội đồng Giám mục Ba Lan trong cuộc viếng thăm gần đây tại Vatican, đó là “Giáo xứ vẫn luôn hợp thời! Đó là một cơ cấu mà chúng ta không được ‘ném qua cửa sổ’. Cần phải chuyển đổi mục vụ giáo xứ, từ một giáo xứ khép kín và bảo thủ đến một giáo xứ mở rộng, có tinh thần truyền giáo”.

Tại Tây Ban Nha, tạp chí Vida Nueva, nhấn mạnh điều mà huấn thị mới của Bộ giáo sĩ đề cao, đó là các cộng đoàn giáo xứ trong thế kỷ XXI phải có khả năng lên đường, tiến bước trong thế giới như ngôi làng hoàn vũ và đa nguyên, sử dụng cả ngôn ngữ ‘kỹ thuật số’ để có khả năng hoạt động trong nền văn hóa hiện đại. (Vatican News 24-7-2020)

 


Tin Tức Giáo Hội - Tháng 7, 2020