Đức Hồng Y Simonis Của Hòa Lan Qua Đời

Đức Hồng y Adrianus Johannes Simonis | Vatican News

Vietnamese.rvasia.org - 05/09/2020 - G. Trần Đức Anh, O.P.

Đức Hồng y Adrianus Johannes Simonis, nguyên Tổng giám mục giáo phận Utrecht, Hòa Lan đã qua đời hôm 2/9/2020 vừa qua, hưởng thọ 88 tuổi.

Ngài là con cả trong một gia đình 11 người con, thân phụ là nha sĩ. Sau khi thụ phong linh mục, ngài học Kinh thánh trong bảy năm ở Roma và đậu tiến sĩ với luận án về các văn bản của Tin mừng Gioan về Mục Tử Nhân Lành.

Năm 1970, cha Simonis được bổ nhiệm làm giám mục giáo phận Rotterdam, và 13 năm sau được Tòa Thánh bổ nhiệm làm Tổng giám mục Utrecht, Giáo chủ Công giáo Hòa Lan. Hai năm sau, 1985, ngài thăng hồng y và tiếp tục cai quản giáo phận cho đến khi về hưu năm 2007. Đức Hồng y Simonis đã làm Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hòa Lan trong hơn 20 năm trời. Ngài đã cố gắng dẫn đưa Giáo Hhi Công giáo tại nước này trở lại tình hiệp nhất với Tòa Thánh, sau những thập niên gọi là “cấp tiến quá độ” từ thập niên 1970. Đức Hồng y cũng nỗ lực chống lại trào lưu tục hóa ở Hòa Lan đưa tới những luật cho tích cực trợ tử, phá thai, hôn nhân đồng phái, v.v.

Trong điện văn gửi đến Đức Hồng y Willem Eijk, đương kim Tổng giám mục Utrecht, Đức Thánh cha Phanxicô viết: “Tôi hiệp với Đức Hồng y để cám ơn Thiên Chúa tối cao vì chứng tá trung thành của Đức Cố Hồng y Simonis đối với Tin mừng, những năm ngài phục vụ trong sứ vụ giám mục tại giáo phận Rotterdam và Utrect, cũng như những nỗ lực của Đức Cố Hồng y phục vụ tình hiệp thông của Giáo hội”.

Với sự qua đi của Đức Hồng y Simonis, Hồng y đoàn hiện nay còn 220 thành viên, trong đó có 122 hồng y cử tri dưới 80 tuổi. (Rei 3-9-2020)

 


Tin Tức Giáo Hội - Tháng 9, 2020