Công Bố Qui Chế Tòa Thượng Phụ Công Giáo Latinh Jerusalem

Đức Tổng giám mục Pierbattista Pizzaballa | Latin Patriarchate of Jerusalem

Vietnamese.rvasia.org - 01/10/2020 - G. Trần Đức Anh, O.P.

Đức Tổng giám mục Pierbattista Pizzaballa, Giám quản Tông tòa Tòa Thượng phụ Công giáo Latinh Jerusalem, đã công bố “Qui chế” điều hành đời sống nội bộ của Giáo hội địa phương.

Đây là một văn kiện được Đức Tổng giám mục Pizzaballa ký ngày 4 tháng 6 năm nay, nhắm mục đích hòa hợp các qui luật điều hành hoạt động của các tổ chức khác nhau thuộc Tòa Thượng phụ, chiếu theo giáo luật và các qui định gần đây của Tòa Thánh.

Có khoảng 160.000 tín hữu Công giáo Latinh thuộc quyền của Tòa Thượng phụ Công giáo Latinh Jerusalem. Họ sinh sống tại Israel, Palestine, Giordani và đảo Cypro.

“Qui chế” được chia làm ba phần, chứa đựng những qui định rõ ràng và phân biệt chiều kích tinh thần, mục vụ và kinh tế của đời sống Giáo hội thuộc Tòa Thượng phụ. Văn kiện này cũng xếp đặt lại các qui định do các vị Thượng phụ trước đây đề ra, qua dòng thời gian, thích ứng với khung cảnh pháp lý và giáo luật điều hành các tổ chức của Giáo hội địa phương.

Sau phần nhập đề về căn tính và sứ vụ của Tòa Thượng phụ, Qui chế xác định các nghĩa vụ của Đức Thượng phụ, các giám mục, linh mục, các cộng tác viên, các Hội đồng tư vấn và các tòa án của Giáo hội địa phương.

Cũng có một phần dành cho sự điều hành các tổ chức thuộc Tòa Thượng phụ, như chủng viện ở Beit Jala, các trường Công giáo thuộc Tòa Thượng phụ. Các qui định nhấn mạnh đến sự minh bạch và trách nhiệm trong lãnh vực kinh tế và tài chánh của các cơ quan, như các giáo xứ, trường học, đại học, các cơ sở y tế. Hồi tháng Sáu năm 2018, Đức Tổng giám mục Pierbattista Pizzaballa đã thiết lập một Hội đồng kinh tế, như một cơ quan tư vấn giúp Đức Thượng phụ trong việc quản lý các vấn đề tài chánh, kinh tế và hành chánh. Hội đồng này nhóm họp nhiều lần một năm.

Trong những năm gần đây, Tòa Thượng phụ Công giáo Latinh Jerusalem gặp phải nhiều vấn đề lớn về hành chánh và tài chánh, do việc xây cất và khởi sự Đại học Hoa Kỳ, ở Madaba được khánh thành ngày 30/5/2013, trước sự hiện diện của quốc vương Giordani. Trong vụ này có nhiều sai lầm khiến Tòa Thượng phụ mắc nợ gần 100 triệu Mỹ kim, và Giáo hội địa phương phải bán một số bất động sản để trả nợ.

Theo tin báo chí, Đức Tổng giám mục Pierbattista Pizzaballa được Đức Thánh cha bổ nhiệm làm Giám quản Tông tòa Tòa Thượng phụ Công giáo Latinh Jerusalem hồi năm 2016, với sứ mạng điều chỉnh lại hệ thống quản trị và tài chánh của Tòa này, và sau đó Đức Thánh cha sẽ bổ nhiệm một vị Thượng phụ người bản xứ. (Fides 29-9-2020)

 


Tin Tức Giáo Hội - Tháng 10, 2020