Cựu Giám Mục Fulda Phê Bình Con Đường Công Nghị

Đức cha Heinz Josef Algermissen | @Bistum Fulda

Vietnameservasia.org - 17/10/2020 - G. Trần Đức Anh, O.P.

Đức cha Heinz Josef Algermissen, nguyên giám mục giáo phận Fulda bên Đức, phê bình Con đường Công nghị của Giáo hội tại nước này.

Con đường Công nghị hiện có 230 tham dự viên, trong đó có 69 giám mục, nhắm cải tổ Giáo hội Công giáo tại Đức trong bốn lãnh vực: việc thực thi quyền bính trong Giáo hội, vai trò phụ nữ, đời sống linh mục và luân lý tính dục.

Trong buộc phỏng vấn dành cho tuần báo Công giáo “Die Tagespost” số ra ngày 14/10/2020 vừa qua, Đức cha nói: “Đối với tôi, hành trình công nghị này có tính chất quá chính trị, giống như tại Quốc hội liên bang, và rốt cuộc người ta sẽ dùng chế độ đa số phiếu để quyết định đâu là chân lý. Nhưng trong Giáo hội đây là điều không thể được. Đa số phiếu không phải là yếu tố để quyết định về chân lý”. Đó cũng là điều Đức cha Algermissen thấy rõ qua các cuộc nói chuyện của ngài trong cuộc viếng thăm tại Roma vừa qua.

Hồi đầu tháng Mười này, Đức nguyên giám mục giáo phận Fulda đã đến thăm Roma và đã gặp Đức Thánh cha Phanxicô. Qua câu chuyện, Đức Thánh cha đã bày tỏ lo âu về tình hình Giáo hội Công giáo tại Đức, và than phiền là không có phản ứng gì về lá thư ngài gửi cộng đoàn dân Chúa tại Đức, hồi tháng Sáu năm nay. Trong thư, Đức Thánh cha đã cảnh giác rằng các cuộc thảo luận về việc cải tổ Giáo hội tại Đức quá chú trọng vào những đề tài cơ cấu và chính sách của Giáo hội, thay vì quan tâm tới tình trạng mất đức tin và cần phải đặt việc tái truyền giảng Tin mừng ở vị trí trung tâm các cuộc thảo luận.

Đức cha Algermissen cũng nhận xét rằng trong tất cả các giáo phận tại Đức cần tìm ra một đường hướng rõ ràng “liên kết chúng ta và ở trên cùng con đường với Giáo hội hoàn vũ. Nếu không đồng ý với nhau về vị thế tối thượng của công cuộc loan báo Tin mừng, thì Con đường Công nghị chỉ chữa trị những triệu chứng mà không chữa bệnh thực sự. Cần phải thực sự đi về nguồn. Đó là điều quan trọng quyết định trong một nước mà càng ngày người ta càng mất đức tin và sự liên hệ với Thiên Chúa”.

Đức cha Algermissen làm giám mục giáo phận Fulda trong 17 năm, từ 2001 đến 2018. (KNA 14-10-2020)

 


Tin Tức Giáo Hội - Tháng 10, 2020