Đức Hồng y Tổng Trưởng Bộ Giáo Sĩ Bênh Vực Huấn Thị Về Giáo Xứ

Đức Hồng y Beniamino Stella, Tổng trưởng Bộ giáo sĩ | Vatican News

Vietnamese.rvasia.org - 30/07/2020 - G. Trần Đức Anh, O.P.

Đức Hồng y Beniamino Stella, Tổng trưởng Bộ giáo sĩ, bênh vực huấn thị của Bộ về giáo xứ, nhấn mạnh vai trò chính xác của cha sở cũng như sự cộng tác cần thiết của mọi thành phần dân Chúa trong xứ đạo.

Từ sau khi huấn thị này được Bộ giáo sĩ công bố ngày 20/7/2020 vừa qua, một số giám mục, thần học gia ở Đức phê bình Văn kiện này là quá nhấn mạnh đến vai trò của linh mục, chỉ có linh mục mới có thể làm cha sở điều khiển giáo xứ, và theo họ, làm như thế sẽ chất những gánh nặng quá lớn trên vai cha sở.

Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Công giáo Acistampa, truyền đi ngày 28/7 vừa qua, Đức Hồng y Stella bác bỏ quan niệm cho rằng lập trường của huấn Thị sẽ chất những gánh quá nặng về hành chính và bàn giấy trên các linh mục. Đức Hồng y nói: “Thực tế ngược lại. Huấn thị cũng muốn đề ra một tín hiệu báo động đối với một quan niệm về giáo xứ, coi giáo xứ như một “đại lý” hay một cơ quan cung cấp các dịch vụ khác nhau về bí tích, phụng tự, xã hội, từ thiện, chứ không phải là một cộng đoàn thừa sai, hoặc như một “gia đình” trong đó mỗi người đóng góp phần của mình theo ơn gọi, theo đoàn sủng, theo sự sẵn sàng và khả năng. Trong viễn tượng đó, linh mục phải được trợ giúp để không bị mất hút trong việc quản trị và hành chánh, nhưng tập trung hơn vào những ưu tiên của sứ vụ linh mục, như: thánh lễ, loan báo Lời Chúa, linh hướng, giải tội, thăng tiến bác ái và sự gần gũi giáo dân, nhất là những người túng thiếu. Linh mục phải được sự giúp đỡ và được khích lệ, nhờ gương của các phần tử khác trong cộng đoàn, giáo sĩ, tu sĩ và giáo dân. Vì thế, điều thiết yếu là nhớ rằng sự phân chia công tác và thừa tác vụ trong cộng đoàn phải được đặt trong một nhãn giới truyền giáo và loan báo Tin mừng, làm sao để giáo xứ không phải chỉ hoạt động để sống còn, nhưng được linh hoạt nơi mỗi phần tử nhờ ước muốn nồng nhiệt loan báo Chúa Kitô và làm chứng về Chúa cho những người đã xa lìa và những người không hề nhìn nhận Chúa”.

Đức Hồng y Tổng trưởng Bộ giáo sĩ nói thêm rằng: “Huấn thị bộ mới công bố nhắm củng cố đặc tính của cha sở là mục tử của cộng đoàn giáo xứ, tái khẳng định vị trí trung tâm của Thánh Thể, như nguồn mạch và tột đỉnh đời sống và sứ mạng của Giáo hội. Trong tư cách là mục tử của giáo xứ, do bản chất sứ vụ, cha sở vẫn luôn luôn và chỉ có thể là linh mục, được kêu gọi làm cho Chúa Kitô hiện diện theo thể thức bí tích, một cách đặc biệt trong Thánh Thể và trong bí tích Hòa giải...”

Qua lời khẳng định này, Đức Hồng y Tổng trưởng Bộ giáo sĩ bác bỏ lập trường của nhiều người, đặc biệt tại Đức, đang đòi cho giáo dân hoặc phụ nữ cai quản các giáo xứ. (Aci 28-7-2020)

 


Tin Tức Giáo Hội - Tháng 10, 2020