Bộ Giáo Sĩ Không Muốn Nói Chuyện Với Giáo Dân Về Các Vấn Đề Giáo Xứ

Đức cha Georg Baetzing, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức | Vatican News

Vietnamese.rvasia.org - 27/10/2020 - G. Trần Đức Anh, O.P.

Bộ giáo sĩ muốn nói chuyện trên cấp giám mục với Hội đồng Giám mục Đức về Huấn thị liên quan đến các giáo xứ, chứ không nói chuyện với Ủy ban trung ương giáo dân Công giáo Đức, như yêu cầu của Hội đồng Giám mục Đức.

Ngày 20 tháng 7 năm nay, Bộ giáo sĩ đã công bố huấn thị về việc cải tổ các giáo xứ để đẩy mạnh công cuộc loan báo Tin mừng. Trong huấn thị, có điều khoản khẳng định rằng giáo dân không thể điều khiển giáo xứ và chỉ có linh mục mới có thể thi hành chức năng này. Qui định này đi ngược với xu hướng tại nhiều địa phương ở Đức hiện nay, một phần vì tình trạng thiếu linh mục trầm trọng tại nước này, và đàng khác, do chủ trương giải trừ giáo sĩ. Một số giám mục Đức đã mạnh mẽ phê bình huấn thị này.

Hôm 26/10/2020 vừa qua, Đức cha Georg Baetzing, giám mục giáo phận Limburg, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức, ra thông cáo cho biết đã xin hẹn gặp Bộ giáo sĩ để nói chuyện về vấn đề huấn thị của Bộ về giáo xứ, để giải tỏa những căng thẳng tại Đức về huấn thị này. Nhưng Bộ giáo sĩ trả lời là không muốn tham dự của giáo dân ở giai đoạn này trong cuộc đối thoại.

Đức Hồng y Beniamino Stella, Tổng trưởng Bộ giáo sĩ nói rằng huấn thị ngày 20/7 năm nay chỉ nhắc lại những qui định hiện hành của Bộ giáo luật. Ngài viết: “Xét vì huấn thị, tự bản chất, trước tiên nói với các giám mục (Xc Can. 34,1) nên trong giai đoạn này tôi xem các giám mục là những người đối tác cần thiết của Bộ giáo sĩ.”

Đức cha Franz-Josef Bode, giám mục Osnabrueck, Phó Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức, gọi huấn thị của Bộ giáo sĩ là một “sự kềm hãm mạnh mẽ đối với động lực và sự đánh giá cao việc phục vụ của giáo dân”. Nhưng thư của Đức Hồng y Stella có đoạn viết: “Cũng như các giám mục quan tâm và muốn các quyền cũng như đặc ân của các vị được tôn trọng, thì các vị cũng phải tuân hành các khoản giáo luật về phạm vi và thẩm quyền của giáo sĩ, những người thánh hiến và giáo dân”. (KNA 26-10-2020)

 


Tin Tức Giáo Hội - Tháng 10, 2020