Đức Hồng Y Marx Không Loại Trừ Khả Thể Từ Chức Tổng Giám Mục Munich

 Đức Hồng y Reinhard Marx | AFP or licensors

RVA 27/07/2021 - G. Trần Đức Anh, O.P.

Đức Hồng y Reinhard Marx, Tổng giám mục giáo phận Munich, nam Đức, không loại trừ việc có thể tái xin từ chức nếu hoàn cảnh đòi hỏi.

Đức Hồng y Marx năm nay 68 tuổi, đã từng làm Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức trong 6 năm, từ 2014 đến 2020. Ngài hiện là thành viên Hội đồng Hồng y cố vấn của Đức Thánh cha, Chủ tịch Hội đồng Kinh tế của Tòa Thánh.

Ngày 21/5/2021 vừa qua, Đức Hồng y đã đệ đơn lên Đức Thánh cha xin từ chức Tổng giám mục Munich. Trong thư, ngài nhìn nhận “những thất bại về phương diện cá nhân” và những “sai lầm về hành chánh”, và cả sự thất bại của cơ chế và hệ thống liên quan đến cuộc khủng hoảng lạm dụng tính dục tại Đức. Hai tuần sau đó, Đức Thánh cha đã cho phép Đức Hồng y Marx công bố lá thư từ chức ấy. Nhưng ngày 10/6, Đức Thánh cha gửi thư cho Đức Hồng y và cho biết không chấp nhận đơn từ chức. Trong thư gửi Đức Thánh cha, Đức Hồng y Marx viết: “Trong tinh thần vâng phục, con chấp nhận quyết định của Đức Thánh cha. Con không ngờ Đức Thánh cha phản ứng mau lẹ như thế, và cũng không đợi quyết định của Đức Thánh cha, theo đó con phải tiếp tục nhiệm vụ”.

Hôm 24/7/2021 vừa qua, trên trang mạng của Tổng giáo phận Munich có đăng thư của Đức Hồng y Marx gửi các tín hữu trong giáo phận, trong đó ngài viết: “Nếu xảy ra một tình thế mới hoặc những hoàn cảnh thay đổi, đặt lại vấn đề việc phục vụ của tôi, thì tôi sẽ cứu xét xem có phải lại nói chuyện với Đức Thánh cha về việc phục vụ của tôi hay không. Tôi không coi việc phục vụ của tôi trong tư cách là giám mục như một chức vụ, thuộc về tôi và tôi phải bảo vệ, nhưng như một sứ mạng đối với người dân trong tổng giáo phận này và như một sự phục vụ sự hiệp nhất của Giáo hội. Nếu tôi không thể chu toàn việc phục vụ này, thì sẽ đến lúc, sau khi bàn hỏi với ban lãnh đạo giáo phận, cũng như với Ủy ban xử lý và cố vấn cho các nạn nhân bị thương tổn, thì tôi lại xin từ nhiệm vì lợi ích của Giáo hội”. (KNA 24-7-2021)

 


Tin Tức Giáo Hội - Tháng 7, 2021