Thứ Năm, ngày 25 tháng 7 năm 2002

BÀI GIẢNG GIÁO LÝ

CỦA ÐỨC CHA PHAOLÔ BÙI VĂN ÐỌC

Tại Ðại Hội Giới Trẻ Thế Giới Toronto - Canada.

 

 

CHÚNG CON LÀ ÁNH SÁNG THẾ GIAN

(Mt 5. 14)

 

1. Tôi được Hội Ðồng Tòa Thánh phân công trình bày cho các bạn chủ đề con là ánh sáng thế gian, số 3 của sứ điệp Ðức Thánh Cha Gioan Phao lô II gởi cho giới trẻ thế giới ngày quốc tế giới trẻ năm nay 2002. Ðây là một chủ đề rất hay, thiết thực và ích lợi cho đời sống đạo của các bạn trẻ trong thế giới hôm nay. Chủ đề cũng rất phong phú, có thể ứng dụng nhiều mặt và làm nổi bật một lý tưởng sáng rõ cho các bạn trẻ công giáo.

 

Khẳng định lại niềm tin :

 

2. Thế giới hôm nay biến chuyển không ngừng và đầy những phức tạp, nhiều triển vọng cho tương lai, nhưng cũng đầy những lo âu khắc khoải, yêu chuộng hòa bình, nhưng còn quá nhiều chia rẽ bất đồng. Mặc dù có sự hiện diện của nhiều tôn giáo lớn, như Kitô-giáo, Hồi giáo, Phật giáo, thế giới của chúng ta vẫn có khuynh hướng không ngừng tục hóa. Rất nhiều người không còn nghĩ tới Thiên Chúa, hoặc sống như không có Thiên Chúa. Một số khác lại có khuynh hướng mê tín dị đoan, đi tìm những của ăn lạ, thích những điều kỳ lạ huyền bí.

 

Trong một thế giới như thế, sống đạo quả thực là một khó khăn. Thiên Chúa, không ai thấy bao giờ, Chúa Giêsu, chúng ta cũng chẳng thấy. Những điều thấy được là thực tế trần gian, một thực tế mang nhiều khía cạnh trái ngược với Tin Mừng Chúa Giêsu, trái ngược với tám mối phúc của người Kitô-hữu. Một thế giới sống bằng lợi nhuận, tính bằng lợi nhuận, hoàn toàn dựa trên lợi nhuận, làm sao có thể phù hợp với tinh thần khó nghèo của Phúc âm? Trong một thế giới mà luật pháp nhiều quốc gia cho phép làm những điều hoàn toàn đi ngược với Tin Mừng Sự Sống ( Evangelium vitae), làm sao ta sống theo Tin Mừng mà không lạc lõng?

 

3. Trong một thế giới như thế, mọi người chúng ta, đặc biệt là những người trẻ được Ðức Thánh Cha Gioan Phao lô II mời gọi khẳng định lại niềm tin của mình, không là một niềm tin mơ hồ, vu vơ, chỉ là tập quán, thói quen, là một mớ lý thuyết viễn vông không ảnh hưởng gì trên cuộc sống. Mà là một lựa chọn cơ bản định hướng cho cả cuộc đời. Là một lựa chọn cá nhân, sáng suốt, đầy xác tín, là sự mạnh dạn dấn thân bước theo Thầy Giêsu chí ái. Là một hành trình đi theo đường lối của Thầy, không theo đường lối nào khác.

 

Ngày nay hơn bao giờ hết, người Kitô-hữu phải nói rõ tôi biết tôi tin ai. Tôi tin vào Ðức Giêsu, Con Thiên Chúa làm người, đã chết và đã sống lại, đã chiến thắng sự chết, chiến thắng tội ác, mang lại sự sống bất diệt, mang hạnh phúc đích thực đến cho loài người. Ngài là Tương Lai của ta, là Lẽ Sông, là Niềm Hy Vọng của thế giới. Niềm tin vào Chúa Kitô Phục Sinh phải ảnh hưởng trên cuộc sống và con người chúng ta, trên tâm tình, tư tưởng, lời nói và việc làm của chúng ta. Cả hai khía cạnh của đức tin Kitô-giáo, là nội dung đức tin và cường độ đức tin cần được làm nổi bật trong thế giới hôm nay.

 

4. Nội dung đức tin của chúng ta, chính là Tin Mừng của Chúa Giêsu-Kitô, không là Tin Mừng nào khác hay của ai khác. Tin Mừng của Ðức Giêsu-Kitô là Tin Mừng về Thiên Chúa, về Nước Thiên Chúa, Tình Yêu của Thiên Chúa, ơn Cứu Ðộ của Thiên Chúa. Thiên Chúa là Ðấng Tạo Hóa dựng nên chúng ta và là Ðấng Cứu Ðộ chúng ta. Ngài làm cho chúng ta từ không ra có, cho ta sinh ra ở đời, ban cho ta sự sống. Ngài còn muốn chia sẻ cho chúng ta Sự Sống và Hạnh Phúc của Ngài, ban ơn tha tội cho chúng ta, giải thoát ta khỏi mọi tội lỗi. Tất cả những điều ấy, Thiên Chúa đều thể hiện qua Ðức Giêsu-Kitô, Con Duy Nhất và Yêu Dấu của Ngài.

 

Nội dung Tin Mừng của Chúa Giêsu, giáo huấn của Ngài là tiêu chuẩn sống, tiêu chuẩn cho những lựa chọn, những định hướng cuộc đời. Tin Mừng của Chúa Giêsu mạc khải cho chúng ta biết về Thiên Chúa, đồng thời biểu lộ cho ta thấy rõ con người là ai, con người bởi đâu và đi về đâu. Giáo huấn của Tin Mừng là một giáo huấn tuyệt vời về nhân cách. Chính Ðức Giêsu-Kitô. Con Thiên Chúa làm người là mẫu mực hoàn hảo về nhân cách.

 

5. Tin Mừng Chúa Giêsu là Tin Mừng Phục Sinh. Sự Phục Sinh của Chúa đã trở thành nội đung của Tin Mừng. Nội Dung cốt lõi của Tin Mừng không ngừng được Giáo Hội loan báo, từ thuở ban đầu cho tới hôm nay, và mãi mãi muôn đời, chính là sự chết và sự sống lại của Chúa Giêsu, vừa là trọng tâm, vừa là đỉnh cao của lịch sử cứu độ. Tin Mừng Phục Sinh của Chúa là Tin Mừng tình yêu, Tin Mừng Sự Sống. Qua mầu nhiệm Tử Nạn và Phục Sinh của Chúa, chúng ta nhận ra Tương Lai đích thực của con người nằm ở đâu. Tiếng nói cuối cùng cho lịch sử loài người là của Tình Yêu và Chân Lý, là tiếng nói của Thiên Chúa biểu lộ nơi Ðức Giêsu Kitô.

 

Chúa Kitô Phục Sinh là Ánh Sáng chiếu soi cả nhân trần, lịch sử. Chúa là ánh Sáng soi chiếu cho cuộc đời chúng ta. Nhờ Chúa mà chúng ta nhìn thấy ánh sáng, nhìn thấy đường đi, nhìn thấy những con người chung quanh ta, nhìn thấy thực tại, nhìn thấy chính mình. Chúa Kitô là Ánh Sáng trong đó chúng ta nhìn thấy Chúa Cha, Ðấng đang chờ đón chúng ta, mong chúng ta thực hiện hành trình vượt qua giống như Con Một của Ngài, để có thể gặp được Ngài, trở về với Ngài là Quê Hương, là Cội Nguồn đích thực của đời ta. Ngài là Tương Lai, là Mục Ðích cuối cùng của đời ta, của lịch sử nhân loại.

 

6. Nội dung đức tin ấy thể hiện như thế nào trong thế giới hôm nay? Ðể trả lời câu hỏi này, chúng ta phải nhấn mạnh cường độ đức tin mà Chúa Giêsu đòi hỏi nơi môn đệ. Người nói với các ông: "Tại anh em kém tin' Thầy bảo thật anh em: anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải thôi, thì dù anh em có bảo núi này: "rời khỏi đây, qua bên kia!" nó cũng sẽ qua, và sẽ chẳng có gì mà anh em không làm được." (Mt 17:20-20 ).

 

Hơn bao giờ hết , những người trẻ hôm nay cần phải có một đức tin mạnh, một đức tin chuyển núi dời non, một đức tin làm được những điều không thể. Một đức tin như thế mới có thể trở thành sức mạnh. Một đức tin như thế mới đủ để chiếu sáng cuộc đời chúng ta. Một đức tin như thế mới có thể ảnh hưởng trên môi trường chúng ta đang sống và dần dần biến đổi môi trường. Một đức tin như thế là một hồng ân. Và hồng ân ấy, chính là Chúa Thánh Thần mà chúng ta nhận lãnh khi chịu phép rửa. Trong những ngày này, chúng ta hãy khơi dậy hồng ân Thánh Thần, hồng ân đức tin, tuyệt đối cần thiết cho một đức tin mạnh mẽ.

 

7. Chúng ta nhận lãnh ánh Sáng Chúa Kitô ngày chúng ta chịu phép rửa. Chúng ta đã mặc lấy Chúa Kitô như là mặc lấy ánh sáng ( Rm 13:12.14), va chính chúng ta cũng trở thành ánh sáng (Ep 5, 8) . Phép rửa đã làm cho ta được giác ngộ, được nhìn thấy ánh Sáng, đi vào thế giới ánh Sáng, thế giới của Thiên Chúa. Phép rửa đưa ta vào trong lòng mầu nhiệm Vượt Qua, mầu nhiệm Tử Nạn Phục Sinh của Chúa, cho ta được cùng chết với Người để cùng sống lại với Người. Chúa Thánh Thần mà chúng ta lãnh nhận trong phép rửa, làm cho ta trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô, biến đổi con người và cuộc sống của ta nên giống con người và cuộc sống của Chúa. Ánh Sáng của Chúa tỏa rạng nơi con người va đời sống chúng ta.

 

Hãy trở thành sứ giả:

 

8. Nếu đích thực ánh Sáng của Chúa tỏa rạng nơi con người và cuộc sống của chúng ta, chúng ta trở thành sứ giả của Chúa, sứ giả Tình Yêu của Chúa, sứ giả Tin Mừng của Chúa: như Cha đã sai Thầy, Thầy sai anh em ( Ga 20, 21 ). Ngày hôm nay hơn bao giờ hết, bước sang thiên niên kỷ mới, Chúa Giêsu cần những sứ giả mới, những sứ giả đầy nhiệt huyết, đầy Thánh Thần ( Ga 20, 22 ). Những sứ giả am hiểu thời đại, có thể nói tiếng nói của thời đại, và là những sứ giả trung thành không lay chuyển.

 

Các bạn trẻ thân mến,

 

9. Các bạn đến đây để được sai đi khắp tận cùng mặt đất. Các bạn trẻ Việt Nam hôm nay rất may mắn, có thể thực hiện lệnh truyền của Chúa là ra đi khắp tứ phương thiên hạ ( Mc 16, 15 ), đến với muôn dân ( Mt 28, 19 ), đến tận cùng trái đất ( Cv 1, 8 ). Các bạn hãy coi đây như là sự quan phòng kỳ diệu của Thiên Chúa. Các bạn hãy phấn khởi lên, hãy hãnh diện nhận mình là sứ giả của Chúa. Các bạn đang ở khắp mọi nơi trên thế giới, hiện diện trong mọi lãnh vực địa dư, nhân văn, chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, và cả khoa học nữa.

 

Trước đây 30 năm, có ai dám nghĩ rằng người Việt Nam hiện diện khấp nơi trên thế giới như bây giờ. Nhưng đây là sự thật, và sự thật này phải có ý nghĩa đối với người công giáo Việt Nam, đặc biệt đối với giới trẻ công giáo Việt Nam. Trong ánh sáng của niềm tin, những người trẻ công giáo Việt Nam ở hải ngoại là những sứ giả của Chúa, sứ giả của Giáo Hội Việt Nam. Các bạn hiện diện khắp nơi, các bạn đã và đang làm cho Giáo Hội ở các nước trở nên đông đúc, sống động, sốt sắng, nhiệt thành. Các bạn được rất nhiều người khắp nơi khen ngợi.

 

10. Các bạn là sứ giả Tin Mừng của Chúa Giêsu. Các bạn là những con người mang Tin Vui, mang tin Mừng Phục Sinh của Chúa. Hãy sống sao cho mọi người được vui, đừng làm cho ai phải đau khổ và phiền muộn vì các bạn. Hãy an ủi mọi người giống như Chúa Thánh Thần là Ðấng An Ủi. Hãy mang niềm hy vọng đến cho mọi người. Thế giới đang cần niềm hy vọng; mọi nơi, kể cả Nước Mỹ là nơi giàu mạnh nhất, cũng cần một niềm hy vọng đích thực, không xây dựng trên của cải vật chất và sức mạnh quân sự, mà xây dựng trên Tình Yêu và Chân Lý.

 

11. Các bạn là sứ giả của Tình Yêu, mang Tình Yêu đi khắp nơi đừng giữ lấy hận thù, vì hận thù sẽ giết chết bạn. Con người của các bạn hãy là con người của yêu thương, được làm bằng chất yêu thương. Nếu tình yêu của bạn được chứa đựng trong Tình Yêu của Chúa, thì sẽ bền bỉ đến cùng. Bạn hãy là sứ giả của

Tình Yêu trong hôn nhân, sứ giả của Tình Yêu trong gia đình, sứ giả Tình Yêu trong học đường, trong môi trường làm việc, sứ giả tình Yêu bất cứ nơi nào bạn hiện diện.

 

12. Các bạn là sứ giả của Chúa Phục Sinh, là sứ giả của Tin Mừng Sự Sống. Hãy can đảm lội ngược giòng văn minh sự chết. Các bạn đừng tán thành nền văn minh sự chết, đừng đồng lõa với rất nhiều người, vì muốn sống thoải mái dễ chịu một cách ích kỷ, sẵn sàng giết chết những thai nhi vô tội, bóp chết

sự sống còn trong trứng nước. Các bạn hãy là những thừa sai của Thiên Chúa Hằng Sống, thừa sai của Sự Sống. Hãy cổ võ, hãy đấu tranh và hãy làm việc cho một nền văn minh Sự Sống.

 

13. Các bạn là sứ giả của Hòa Bình, sứ giả của Ðấng Cứu Thế, Ðấng đã đổ máu ra nơi thập giá, để Thiên Chúa hòa giải vạn vật (Cl 1:21). Các bạn hãy suy niệm và sống mối phúc thật thứ sáu của Hiến Chương Nước Trời: Phúc cho những kẻ tác tạo hòa bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa (Mt 5:9). Các bạn thuộc lòng kinh hòa bình của Thánh Phanxicô: đem yêu thương vào nơi oán thù, đem thứ tha vào nơi lăng nhục, đem an hòa vào nơi tranh chấp, đem chân lý vào chốn lỗi lầm. Trong thế giới hiện tại chúng ta đang sống, còn tồn tại rất nhiều mối bất đồng sâu xa, có thể gây bùng nổ bất cứ lúc nào. Các bạn đừng bao giờ góp phần châm ngòi nổ cho chiến tranh, dù bất cứ ở đâu.

 

14. Ai trong các bạn chưa là sứ giả của Chúa, hãy trở thành sứ giả của Chúa. Ðây là một lý tưởng sáng rõ và cao thượng, đòi hỏi nhiều nỗ lực trong cuộc sống. Sứ giả là người được sai đi và là dấu chỉ của Ðấng trao phó sứ mạng. Chính Chúa Kitô đã là Sứ Giả Tình Yêu của Thiên Chúa; Ngài là dấu chỉ của Tình Yêu ấy. Nhờ Ngài chúng ta biết được Tình Yêu của Thiên Chúa, thấy được Tình Yêu của Thiên Chúa. Các bạn là sứ giả của Chúa Kitô, các bạn phải là đấu chỉ Tình Yêu của Chúa. Nhờ các bạn mà người ta biết Chúa Kitô, nhận ra Chúa hiện diện cách sống động ở giữa họ.

 

15. Hãy là những chứng nhân khả tín cho sự hiện diện đầy yêu thương của Chúa Kitô ở giữa nhân loại. Hãy là chứng nhân cho sứ mạng yêu thương và phục vụ của Chúa bằng lời nói và hành động của bạn. Ði đến đâu, ở nơi nào, các bạn hãy nói những lời yêu thương, khích lệ, an ủi, chia sẻ, những lời nói làm vui lòng người. Hãy mạnh dạn nói về Chúa cho những người khác. Như lời tác giả thư I Phêrô, Ðức Ki-tô là Ðấng Thánh, hãy tôn Người làm Chúa ngự trị trong lòng anh em. Hãy luôn luôn sẵn sàng trả lời cho bất cứ ai chất vấn về niềm hy vọng của anh em ( I Pr 3, 15). Hãy cố gắng làm những điều tốt, làm những điều có ích lợi cho người khác, dù phải chịu thiệt thòi. Hãy tập đức tính giúp đỡ người khác, đây là một đức tính rất gần với Tin Mừng. Hãy sẵn sàng phục vụ theo gương Chúa Giêsu.

 

Các bạn trẻ công giáo Việt Nam thân mến,

 

16. Các bạn là những con người rất đáng tin cậy, các bạn ở hải ngoại, cũng như các bạn ở trong nước. Tất cả các bạn đều nằm trong kế hoạch quan phòng của Thiên Chúa. Các bạn trẻ ở hải ngoại được sai đến với muôn dân, đến với những dân tộc, những quốc gia rộng lớn và giàu có, những nơi đã có nền văn hóa Kitô giáo rất lâu đời, như các nước Châu âu, nhưng đang dần dần trở thành ngoại đạo, và đang chờ đón sự tái truyền giáo hay truyền giáo mới. Lục địa Bắc Mỹ này cũng đang cần sự tái truyền giáo hay truyền giáo mới. Tất cả những nơi đã được nghe rao giảng Tin Mừng Chúa Giêsu, đều đang chờ đợi một công cuộc truyền giáo mới.

 

Ðức Thánh Cha Gian Phao lô II mời gọi mọi thành phần Dân Chúa hãy ra khơi, hãy dấn thân mạnh mẽ cho công việc truyền giáo mới khi bước vào thiên niên kỷ mới. Có rất nhiều môi trường mới, nhiều lãnh vực mới, nơi Giáo Hội cần phải hiện diện. Các bạn trẻ Việt Nam ở hải ngoại thường được khen ngợi là không thua một ai, không kém các dân tộc Âu Mỹ chút nào. Chúa quan phòng đã đặt các bạn ở đâu, các bạn có sứ mạng làm việc cho Nước Chúa, sứ mạng yêu thương và phục vụ ở đó.

 

17. Các bạn trẻ công giáo Việt Nam trong Nước rất hăng say và nhiệt thành, dấn thân cho sứ mạng yêu thương và phục vụ của Chúa Giêsu trên Quê Hương mình. Vì ở Việt Nam, ơn gọi rất nhiều, nên Giáo Hội toàn cầu đang đặt niềm hy vọng vào Giáo Hội Việt Nam, vào giới trẻ ở Việt Nam một cách đặc biệt. Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II, trong cái nhìn truyền giáo của mình, coi Giáo Hội Việt Nam như một nơi dự trữ ơn gọi cho lục địa Á Châu. Trong huấn từ cho Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam nhân chuyến viếng mộ hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô vừa qua, Ngài đã ngỏ lời với các giám mục Việt Nam chúng tôi: tôi muôn khích lệ anh em, trong các chương trình mục vụ, hãy hết sức quan tâm đến việc

rao giảng Tin Mừng và truyền giáo (trích huấn từ ad limina năm 2002, số 3).

 

18. Tôi mời gọi các bạn trẻ công giáo Việt Nam ở trong Nước và ở Hải Ngoại hãy cộng tác với nhau, không phải để phô trương lực lượng của Giáo Hội Công Giáo, nhưng để hoàn thành sứ mạng yêu thương và phục vụ mà Chúa Giêsu đã trao phó cho chúng ta. Tất cả chúng ta đều có cùng một hướng đi, và hướng đi đó rất rõ; đó là hướng đi truyền giáo, hiện diện khắp mọi nơi để loan báo Tin Mừng Chúa Kitô, làm chứng cho Tình Yêu của Thiên Chúa, mang lại niềm vui và hạnh phúc cho mọi người.

 

19. Ðể kết thúc bài huấn giáo của chúng ta, hãy cùng nhau đọc lại đoạn Tin Mừng Mt 5:14-16 :

 

"Chính anh em là ánh sáng cho trần gian. Một thành xây trên núi không tài nào che giấu được. Cũng chẳng có ai thắp đèn rồi lại để dưới cái thùng, nhưng đặt trên đế, và đèn soi chiếu cho mọi người trong nhà. Cũng vậy, ánh sáng của anh em phải chiếu giãi trước mặt thiên hạ, để họ thấy những công việc tốt

đẹp anh em làm, mà tôn vinh Cha của anh em, Ðấng ngự trên trời. "

 

Phao lô BÙI VĂN ÐỌC

Giám Mục Mỹ Tho

 

Bài Giáo Lý ngày 25/07/2002

tại Ðại Hội Giới Trẻ Thế giới Toronto, Canada


Trở về Trang Mục Lục Giáo Hội