ÐỀ TÀI 1 :

BỔN PHẬN RAO GIẢNG TIN MỪNG CỦA CÁC GIÁO HỘI TẠI Á CHÂU

- Hiện nay, các Giáo Hội trong các nước ở Á Châu cần phải đồng hành với nhau, cùng nhau tiến bước đến Năm Ngàn Thứ Ba và phải loan báo Chúa Kitô, bằng lời nói vàbằng việc làm, không những cho những Ðồng bào Á Châu của mình, mà còn cho tất cả các dân tộc của toàn thế giới.

- Trước hết, các Giáo Hội Á Châu phải cùng nhau đi với Chúa Giêsu Kitô như các môn đệ thành Êmau đã làm :

"Họ trò chuyện với nhau về tất cả những sự việc mới xảy ra. Trong lúc họ đang trò chuyện và bàn tán, thì chính Ðức Giêsu tiến đến gần và cùng đi với họ " (Lc 24,14-15).

" Khi gần tới làng họ muốn đến, Ðức Giêsu làm như còn phải đi xa hơn nữa. Họ nài ép Người rằng : " Mời ông ở lại với chúng tôi, vì trời đã xế chiều, và ngày sắp tàn." Bấy giờ, Người ở lại với họ " (Lc 24,28-29).

để xin Ngài mở lòng trí mình ra cho Lời Chúa :

" Bấy giờ Ðức Giêsu nói với hai ông rằng : " Ôi, những kẻ tối dạ, những lòng chậm tin vào lời các ngôn sứ ! Nào Ðấng Kitô lại chẳng phải chịu khổ hình như thế, rồi mới vào trong vinh quang của Người sao ? " Rồi bắt đầu từ ông Môsê và tất cả các ngôn sứ, Người giải thích cho hai ông những gì liên quan đến Người trong tất cả Sách Thánh " (Lc 24,26-27).

" Mắt họ liền mở ra và họ nhận ra Người, nhưng Người lại biến mất " (Lc 24,31). để mỗi người chúng ta sốt sắng nhiệt thành yêu mến Chúa và yêu mến các linh hồn vì Chúa :

" Họ nói với nhau : " Dọc đường, khi Người nói chuyện và giải thích Kinh Thánh cho chúng ta, lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao?" (Lc 24,32);

thấy được ý nghĩa luôn luôn mới mẻ của Lời Chúa :

" Vì anh em đã được tái sinh, không phải do hạt giống mục nát, mà do hạt giống bất diệt, nhờ Lời Thiên Chúa hằng sống và tổn tại mãi mãi, vì mọi phàm nhân đều như cỏ và tất cả vinh quang của họ cũng đều như hoa cỏ; cỏ thì khô héo, hoa thì tàn rụng; Lời Chúa vẫn tổn tại đến muôn thuở muôn đời. Ðó chính là Lời đã được loan báo cho anh em như một Tin Mừng " (1 Pr 1,23-25) ;

và đem Lời Chúa áp dụng vào trong nhiều hoàn cảnh hiện tại khác nhau ở Á Châu

" Anh em hãy đem Lời Chúa ra thực hành, chứ đừng nghe suông mà lừa dối chính mình " (Gc 1,22).

- Các Giáo Hội Á Châu cũng phải cầu nguyện với Chúa Giêsu Kitô để Ngài làm cho Á Châu được nhận biết Ngài trong việc bẻ bánh như là căn nguyên của sự sống và của mọi sự sung mãn được tặng ban cho mọi dân tộc.

- Các Giáo Hội Á Châu hãy tìm cách đi theo Thánh Linh :
" Tôi xin nói với anh em là hãy sống theo Thánh Linh " (Gl 5,16).

- Chúa Thánh Linh đã soi sáng những nhà hiền triết và những vị thánh của Á Châu trong việc tìm kiếm chân lý hoàn hảo và sự sống sung mãn.

- Chúa Thánh Linh đã làm cho các dân tộc Á Châu có thể nhận ra sự hiện diện của Ngài và hưởng dùng sự hiện diện nầy bằng những tia sáng chân lý trong các triết học và các tôn giáo của họ.

- Các Giáo Hội Á Châu ao ưóc đồng hành với Giáo Hội Duy Nhất, Thánh Thiện, Công Giáo và Tông Ðồ :

- Giáo Hội thời các Tông Ðồ với những lời giáo huấn của chính Chúa Kitô;

- Giáo Hội thời các Thánh Phụ với di sản thần học và thiêng liêng quý báu;

- Giáo Hội thời các nhà truyền giáo vĩ đại của Âu Ðông và của Á Châu;

- Giáo Hội của các vị thánh và của các nhà thần học thời Trung Cổ;

- Giáo Hội của sự canh tân và đỗi mới, được hướng dẫn bởi các Công Ðồng Trente, Vatican I, Vatican II.

- Trong khi trung thành với Thiên Chúa của mình, các Giáo Hội Á Châu vẫn tìm cách đồng hành với tất cả mọi dân tộc Á Châu anh em của mình, kết hiệp với đời sống của họ, với những nền văn hóa chung của các dân tộc anh em nầy.

- Các dân tộc Á Châu đều liên kết với nhau trong một vận mệnh chung, một số phận chung.

- Các dân tộc Á Châu đều có nhiều yếu tố tôn giáo và thiêng liêng, cần thiết cho Giáo Hội trong việc hoàn thành sứ mạng của mình.

- Với các dân tộc Á Châu, Giáo Hội muốn chia sẻ sự giàu sang vô tận của ơn cứu độ do Chúa Giêsu Kitô mang lại.

- Các Giáo Hội Á Châu muốn thích hợp với những nền văn hóa và những tập tục xã hội của những dân tộc mình.

- Các Giáo Hội Á Châu muốn rửa sạch những điều nầy khỏi những gì nghịch lại với Tin Mừng của Chúa Kitô để Tin Mừng nầy khỏi trở nên xa lạ trên miền đất Giáo Hội đang sống và để cho Giáo Hội, trong khi kết hợp với Chúa Kitô, nhận lấy cho mình " những vui mừng và hy vọng, những đau khỗ và lo âu của dân chúng."


Trở về Trang Mục Lục Giáo Hội
Trở Về Trang Nhà