Thông cáo của Uỷ ban Phụng tự: Mấy điểm cần ghi chú về việc cử hành Lễ Tro, ăn chay kiêng thịt...

 


HDGMVN-Thư Mục Vụ Và Thông Báo