Hội Đồng Giám Mục Việt Nam Thông báo Khẩn Về Thánh Lễ Cầu Nguyện Trong Thời Đại Dịch

 


Giáo Hội Công Giáo Việt Nam