Thư hiệp thông của Đức cha Chủ tịch HĐGMVN gửi Đức cha Chủ tịch HĐGM Haiti

 

 

HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM

 

Kính gửi Đức Tổng Giám mục LOUIS KÉBREAU,

Chủ tịch Hội đồng Giám mục Haiti

 

Kính thưa Đức cha chủ tịch,

 

Chúng tôi vô cùng xúc động khi nghe tin về cơn động đất khủng khiếp ngày 12-01-2010 xảy ra trên đất nước của Đức cha đã gây thiệt hại lớn về người về của với bao nhiêu người mất tích và không nhà cửa, ảnh hưởng đến đông đảo dân cư tại thủ đô Port-au-Prince, và nhất là cái chết thương tâm của Đức cha Joseph Serge Miot, tổng giám mục Port-au-Prince.

 

Chúng tôi xin hiệp thông cùng với lời nguyện cầu của Đức Thánh Cha và toàn thế giới cho quý quốc để phó dâng người Anh em của chúng ta và đông đảo nạn nhân đã thiệt mạng trong vòng tay nhân ái của Chúa là Cha, đồng thời cùng với Đức cha cầu nguyện cho anh chị em đang trải qua cơn thử thách lớn lao này.

 

Nguyện xin Chúa nhân lành thương gìn giữ Đức cha và mọi người trong đất nước Haiti, ban ơn nâng đỡ tất cả mọi người để thêm cảm nghiệm về Tình Thương của Chúa và để quý quốc được sớm thấy ngày phục hồi tốt đẹp và thịnh vượng hơn.

 

+ Phêrô Nguyễn Văn Nhơn

Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam

 


Trở về Trang Mục Lục