Thư Hội Đồng Giám Mục Việt Nam gửi cộng đồng Dân Chúa

 

Nhân ngày bế mạc Hội Nghị Thường Niên lần I – 20101 Hội Đồng Giám Mục Việt Nam tại Đền Đức Mẹ Bãi Dâu, Vũng Tầu, từ ngày 5-4-2010 đến 9-4-2010.  Hội nghị gửi đến cộng đồng Dân Chúa thư sau:

 

 Trở về Trang Mục Lục