Thư Hội đồng Giám mục Việt Nam gửi Cộng đồng Dân Chúa

về quyết định từ nhiệm của Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI

 


HDGMVN-Thư Mục Vụ Và Thông Báo