Thư chúc mừng Giáng sinh và Năm mới 2015 của Hội đồng Giám mục Việt Nam

Description: ThuChucMungGS2014.jpg


HDGMVN-Thư Mục Vụ Và Thông Báo