Thư chúc mừng của Hội đồng Giám mục Việt Nam gửi đến Đức Tân Hồng y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn

 


HDGMVN-Thư Mục Vụ Và Thông Báo